Filia OUPIS w Limanowej


Dane adresowe

Ul. Jana Pawła II 42
Limanowa
34-600

Dane kontaktowe

Tel. 18 337 20 69
e-mail: limanowa@oupis.pl

O Limanowej

Gmina Limanowa położona jest w paśmie Beskidu Wyspowego o urozmaiconej rzeźbie terenu i doskonałych warunkach klimatycznych z uwagi na zupełny brak przemysłu, co stwarza wymarzone warunki do wypoczynku i turystyki. Zajmuje obszar ok. 152 km2 i liczy 24.173 mieszkańców. W jej skład wchodzi 21 wsi i 23 sołectwa.

Panorama gminy Limanowa

 

Gmina Limanowa jest gminą zdecydowanie rolniczą; na 15.239 ha użytki rolne zajmują 8.121 ha a 4.915 ha to lasy.

Centrum administracyjne gminy stanowi miasto Limanowa liczące ok. 15 tysięcy mieszkańców. Dla całego regionu spełnia ono rolę głównego ośrodka administracyjno-usługowo-kulturalnego.

Gmina Limanowa posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę, bowiem istniejąca sieć dróg dociera niemal do każdego zakątka gminy. Cała gmina jest zelektryfikowana a prawie wszystkie wsie są zaopatrzone w gaz przewodowy. W 12-stu wsiach istnieje sieć wodociągowa, około 80% gospodarstw posiada telefony.

Grunty rolne na terenie gminy są we władaniu indywidualnym rolników, w sumie jest około 4 tys. gospodarstw rolnych.

Ze względu na posiadane walory turystyczno-krajoznawcze Gmina Limanowa posiada bardzo dobre warunki do rozwoju agroturystyki.

O nas

Jesteśmy jednostką gospodarczą ZNP i administrujemy nieruchomościami związkowymi w Limanowej. Obecnie po rozbudowie na terenie OUPIS znajduje się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych EKONOMIK.

 

 

Obsługa ciasteczek w serwisach ZNP